Cookies – stručná informace

Co jsou to “cookies”?

„Cookies“ je třeba chápat jako IT data, zejména textové soubory, uložené v zařízeních koncových uživatelů (počítače, telefony atd.) určené k používání webových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním preferencím. „Cookies“ obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

K čemu používáme soubory cookie“?

Cookies jsou obsaženy v protokolu HTTP, který slouží ke komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládá se z: klíče určujícího název hodnoty, hodnotu a životnost, po které má prohlížeč cookie smazat. Jejich funkce jsou většinou standardní pro nastavení poskytovaná prohlížeči. Cookies slouží k usnadnění používání webových stránek a přizpůsobení jejich obsahu, včetně našich nabídek, preferencím uživatele a ke zvýšení použitelnosti a personalizace obsahu webových stránek.

Jaké cookies používáme?

Používají se dva typy „cookies“ – „relace“ a „trvalé“. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na zařízení uživatele až do odhlášení z webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče) – poté jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele. “Trvalé” soubory zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech “cookies” nebo dokud nejsou uživatelem ručně smazány. Cookies používané partnery provozovatele webu podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

„Cookies“, které používáme, slouží především k tomu, abychom uživateli usnadnili používání našich webových stránek, například „zapamatováním“ poskytnutých informací jednou, aby je uživatel nemusel pokaždé poskytovat. Používáme také soubory cookie, které nám umožňují upravit obsah prezentovaný na internetu (jako jsou reklamy a fotografie) podle preferencí uživatele.

Soukromí a soubory cookie

Když uživatel používá naše webové stránky, používáme soubory cookie k identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele – „cookies“ shromažďují různé typy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci uživatele). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a použití, však mohou být spojeny s konkrétní osobou (např. s naším dospělým Členem Klubu nebo Zákazníkem, který si založí účet na našich webových stránkách), a být tak považovány za osobní údaje. V souvislosti s politikou CCC jsou data šifrována, díky čemuž je zamezeno přístupu k nim neoprávněným osobám.

Profilování

Pomocí technologie cookie používané na našich webových stránkách je možné se dozvědět o preferencích uživatelů – například analýzou toho, jak často naši webovou stránku navštěvují nebo jaké produkty si nejčastěji prohlížejí. Analýza online chování nám pomáhá lépe porozumět zvykům a očekáváním uživatelů a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii můžeme uživateli předkládat doporučení a inzeráty šité jemu na míru (např. inzerát vyplývající z toho, že si v poslední době prohlížel pouze boty v kategorii „boty“) a z dostupných nabídek prezentovat především ty který bude nejlépe vyhovovat potřebám uživatele.

Rezignace uživatele na soubory cookie, které umožňují zobrazování reklam přizpůsobených jeho zájmům, neznamená, že při používání našich nebo jiných webových stránek nebude dostávat reklamy – v tomto případě bude uživatel dostávat stále stejný počet reklam, ale nesouvisejících s jeho aktuální činnost.

Přístup k informacím o aktivitě uživatelů na internetu pomocí cookies nám také umožní provádět tržní a statistické analýzy.

Informace shromážděné a obsažené v cookies mohou být uloženy po ukončení relace prohlížeče, což umožňuje například jejich použití při další návštěvě uživatele.

Retargeting

Na základě souborů cookie používáme technologii, která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili naše webové stránky, reklamním sdělením, když navštíví jiné webové stránky, včetně těch, které patří subjektům spolupracujícím s našimi partnery.

Nesouvislost mezi reklamou zobrazovanou uživateli a jeho zájmy a potřebami pro něj může být zatěžující. Proto se domníváme, že pro uživatele je atraktivnější a praktičtější, aby zpráva, kterou obdrží, odpovídala jeho zájmům a potřebám zjištěným na základě analýzy jeho předchozího chování na základě technologie cookies. Proto máme zájem sledovat reklamní obsah uživatele používajícího různé webové stránky, abychom mu mohli poskytovat reklamní obsah přizpůsobený jeho předchozí internetové aktivitě.

Odstranění / blokování souborů cookie

Nezapomeňte, že souhlasy s používáním souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách nebo ve svém webovém prohlížeči.

Webové prohlížeče nebo jiný software nainstalovaný na počítači nebo zařízení jiného uživatele připojeného k síti standardně umožňují umístění určitých typů „cookies“ na takové zařízení. Tato nastavení lze změnit tak, aby bylo zablokováno používání „cookies“ v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich odeslání do zařízení uživatele. Tímto způsobem lze vyjádřený souhlas s používáním této technologie kdykoli upravit nebo odvolat (blokování ukládání cookies v budoucnu).

Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s “cookies” jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Omezení používání „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že odhlášení z cookies se bude týkat pouze konkrétního prohlížeče. To znamená, že stejné akce budou muset být provedeny pro jakýkoli jiný prohlížeč používaný na stejném nebo jiném zařízení.

Informace o zpracování dat

Informace o osobních údajích zpracovávaných v Potenza Premium SP. Z O.O. se sídlem: ul. Cieszyńska 6, 43-419 Zamarski, NIP 548-274-05-24, která zpracovává Vaše osobní údaje bezpečným způsobem a v souladu se zákonem, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Potenza Premium Sp. z o. o. Svatý. Cieszyńska 6, 43-419 Zamarski, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Bielsko Biała, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000935317, NIP 548-274-05-24, základní kapitál: PLN 15 000,00 (dále jen: „Správce“).
Kontakt na správce osobních údajů je možný klasickou poštou na adresu: Potenza Premium SP. Z O.O ul. Cieszyńska 6, 43-419 Zamarski nebo e-mailem obchod@potenza-shop.cz nebo telefonicky na čísle: +48 781 048 899

Účel zpracování osobních údajů, právní základ, doba uchovávání údajů

Osobní údaje, které od vás získáme, jsou zpracovávány pro následující účely:

osobní údaje poskytnuté při objednávce zboží či služeb a registraci zákaznického účtu v internetovém obchodě www.potenza-shop.cz – jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem a uchovávány po dobu trvání smlouvy se zákazníkem,
předání vašich osobních údajů ING Bank Śląski S.A. (“Banka”) v souvislosti s:

1) poskytnutí služby Internetovému obchodu Bankou poskytování přístupu k infrastruktuře pro zpracování plateb přes internet (právní základ: 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

2) zpracování a zúčtování plateb provedených zákazníky internetového obchodu prostřednictvím internetu prostřednictvím platebních nástrojů Bankou
(právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).

3) za účelem ověření řádného plnění smluv uzavřených s Internetovým obchodem Bankou, zejména zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich reklamací (právní základ: 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

předávání vašich osobních údajů společnosti Twisto Polska sp. z o.o. v souvislosti s možností nabídky platby za zakoupené zboží nebo služby ze strany Twisto Polska sp. z o.o. na základě mandátní smlouvy zahrnující nákupní vzorec „Nakupte s Twisto“ a zpřístupnění tohoto nákupního vzorce prostřednictvím Internetového obchodu, jakož i za účelem ověření společností Twisto Polska Sp. z o. o. řádné plnění těchto mandátních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).
osobní údaje poskytnuté při e-mailovém nebo telefonickém kontaktu – za účelem kontaktování klienta za účelem vysvětlení, zodpovězení dotazů – uchováváme po dobu kontaktu s klientem,
osobní údaje poskytnuté při registraci účtu objednatele – pro účely registrace účtu v internetovém obchodě a plnění uzavřené smlouvy, kontaktování zákazníka – uchováváme po dobu existence účtu objednatele,
osobní údaje poskytnuté při přihlášení k odběru newsletteru – za účelem zasílání reklamních, obchodních a marketingových informací na e-mail (newsletter)
Veškeré osobní údaje, se kterými jste souhlasili, budou zpracovávány pouze do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Po uplynutí doby uchovávání dat uvedené v odst. 1. výše mohou být osobní údaje zákazníků uchovávány za účelem:

– vymáhání případných nároků v souvislosti s plněním smlouvy, vymáhání pohledávek, vedení soudního, rozhodčího nebo mediačního řízení, – plnění povinností vyplývajících ze zákona, např. daňové a účetní, týkající se záruky, – předcházení zneužití a podvodu,

– uchovávání pro účely zajištění odpovědnosti (prokazující dodržování povinností ze strany Správce).

Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem pro účely uvedené v odst. 1. lit. a)-b) je umění. 6 sec. 1 lit. b GDPR, tedy oprávněný zájem Správce na plnění smlouvy uzavřené s klientem a/nebo činění kroků k uzavření smlouvy (kontakt s klientem) a budování pozitivních vztahů s klienty.
Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem pro účely uvedené v odst. 1. lit. d)-e) je čl. 6 sec. 1 lit. GDPR, tedy souhlas osoby, která své osobní údaje poskytuje.
Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem pro účely uvedené v odst. 2 je čl. 6 sec. 1 lit. c GDPR, tedy splnění zákonné povinnosti uložené Správci osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné k dosažení účelu, pro který jsou zákazníkem poskytovány. Bez poskytnutí údajů nebude možné službu uskutečnit, např. nedoručení objednávky.

Správce může zpracovávat zejména tyto Osobní údaje:

– Osobní údaje poskytnuté ve formuláři při registraci Účtu, zadávání Objednávek nebo Rezervaci na Webu (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [NIP])

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, může však být nutné např. pro zadání objednávky zákazníkem a její vyřízení (uzavření a plnění kupní smlouvy)

Pokaždé je rozsah údajů potřebných k uzavření příslušné smlouvy předem uveden na Webu (označujeme údaje, které je nutné poskytnout pro uzavření smlouvy/použití konkrétní funkcionality) nebo v rámci jiných komunikačních kanálů.

Důsledkem neposkytnutí Osobních údajů může být nemožnost efektivně vykonávat výše uvedené činnosti.

S kým jsou osobní údaje sdíleny

Vaše údaje poskytujeme pouze subjektům uvedeným v pravidlech internetového obchodu, tedy společnostem doručujícím objednávky, bankám, společnosti provádějící platby prostřednictvím elektronického platebního systému, jakož i subjektu poskytujícím účetní a právní služby správci.
Příjemci osobních údajů mohou být také tyto subjekty:

  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
  • Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pokud poskytnete své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Internetovým obchodem, je poskytnutí vašich osobních údajů podmínkou pro uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v této situaci dobrovolné, důsledkem neposkytnutí těchto údajů však bude nemožnost uzavřít smlouvu s Internetovým obchodem.

Pokud své osobní údaje poskytnete za účelem předání svých osobních údajů společnosti Twisto Polska sp. z o.o. před uzavřením smlouvy o prodeji zboží (nebo služeb) zakoupeného v Internetovém obchodě je poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření kupní smlouvy v souvislosti s obchodním modelem přijatým Internetovým obchodem.

Pokud Bance poskytnete své osobní údaje v souvislosti s vyřizováním a zúčtováním plateb, které provádíte do Internetového obchodu prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů, je poskytnutí údajů nutné k provedení platby a potvrzení o jejím provedení banky na položku internetového obchodu.

Pokud Bance poskytnete své osobní údaje, aby mohla Banka ověřit řádné plnění smluv uzavřených s Internetovým obchodem, zejména zajistit ochranu zájmů plátců v souvislosti s jejich stížnostmi, poskytnutí těchto údajů je nutné k tomu, aby plnění smlouvy uzavřené mezi Internetovým obchodem a Bankou.

Pokud předáte své osobní údaje společnosti Twisto Polska sp. z o.o. v souvislosti s možností nabídnout vám zaplacení ceny za vámi zakoupené zboží nebo služby ze strany Twisto Polska sp. z o.o. na základě mandátní smlouvy zahrnující nákupní vzorec „Koupit s Twisto“ a zpřístupnění tohoto vzorce prostřednictvím Internetového obchodu je poskytnutí těchto údajů a jejich zpracování pro tento účel vyžadováno v souvislosti s obchodním modelem přijatým Internetovým obchodem a za účelem plnit smlouvu uzavřenou mezi Internetovým obchodem a Twisto Polska Sp. z o. o.

Vaše práva

Žádost Správce můžete kdykoli využít k přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, k jejich opravě, výmazu nebo omezení zpracování.
Udělený souhlas lze kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Máte také možnost požádat Správce o předání osobních údajů jinému správci údajů.
Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit:
písemný kontakt: Potenza Premium SP. Z O.O ul. Cieszyńska 6, 43-419 Zamarski
e-mailový kontakt: obchod@potenza-shop.cz
kontaktujte telefonicky na čísle: +48 781 048 899

Právo vznést námitku

Bez ohledu na práva uvedená v bodě IV. máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Po obdržení vaší námitky bude zpracování vašich osobních údajů ukončeno.

Stížnost

Máte možnost podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení zákona.

Ochrana osobních údajů

Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil všechny možné prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů před jejich náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, použitím nebo zpřístupněním, a to v souladu se všemi platnými předpisy, zejména Správcem. uděluje osobám přístup k osobním údajům klientů, oprávnění ke zpracování osobních údajů a vede evidenci osob oprávněných jejím jménem zpracovávat údaje.
Osobní údaje zákazníka poskytnuté Správci jsou zpracovávány způsobem odpovídajícím rozsahu souhlasu uděleného uživatelem a požadavkům zákona, včetně ustanovení GDPR.