Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU

Tato pravidla se definují  pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.potenza-shop.cz

Prodávajícím je společnost Polska: Potenza Premium Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 6, 43-419 Zamarski, zapsána do registru podnikatelů vedeném Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego u čísla KRS: 0000935317, NIP 548-274-05-24, kapitál: PLN 15 000,00, dále také zaměnitelně „Poskytovatel služby“.
Kontakt na Poskytovatele služeb lze získat: telefonicky: +48 781-048-899 (hovor se platí podle běžných sazeb operátora volajícího) nebo pomocí e-mailové adresy: obchod@ potenza-shop.cz

§ 1 Definice

 • Předpisy – tyto předpisy. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky jsou Řádem předpisy uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů).
 • Zákazník (kupující) – fyzická osoba starší 13 let, není-li však této osobě 18 let, je nutný souhlas jejího statutárního zástupce.
 • Předmět transakce – Zboží uvedené a popsané na stránkách Internetového obchodu. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby nabídka prezentovaná na webových stránkách byla aktuální. Pokud však některé z Objednaného zboží nebude dostupné, zavazuje se Prodávající o situaci neprodleně informovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží – movitá věc, na kterou se vztahuje kupní smlouva.
 • Doplňková služba – služba poskytovaná Prodávajícím Zákazníkovi mimo Internetový obchod v souvislosti s povahou prodávaných produktů.
 • Produkt – zboží a doplňkové služby prezentované v internetovém obchodě.
 • Kupní smlouva – smlouva o prodeji Produktů ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem (Kupujícím) s využitím prostředků komunikace na dálku (včetně telefonických a elektronických prostředků).
 • Obchod, Internetový obchod – online služba dostupná na www.potenza-shop.cz, je to obchod za prostřednictvím ktereho může Zákazník zakoupit Produkt.
 • Strana – Prodávající a zákazník (kupující).
 • Webové stránky obchodu – každá webová stránka nebo podstránka webu umístěná na adrese www.potenza-shop.cz
 • Objednávka – prohlášení Zákazníka o vůli, jasně specifikující typ a množství Produktů, směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím Internetového obchodu.

§2 Hlavní pravidla

 • Podmínkou pro zadání Objednávky v Internetovém obchodě Kupujícím je přečtení těchto Pravidel a přijetí jejich ustanovení při realizaci Objednávky.
 • Internetový obchod provádí maloobchodní prodej prostřednictvím internetu.
 • Všechny produkty nabízené v internetovém obchodě jsou zcela nové, originálně zabalené, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na polský trh, pokud není v popisu produktu výslovně uvedeno jinak.
 • Jedna obchodní transakce se může týkat několika produktů.

§3 Zadávání objednávek

 • Všechny ceny uvedené na webových stránkách Obchodu jsou hrubé ceny, uvedené v vbhui českých korunách (včetně DPH) Ceny nezahrnují dopravu. Cena dopravy je určena množstvím a druhem zakoupeného zboží. Ceny dopravy jsou stanovené podle samostatných ustanovení.
 • Objednávky jsou přijímány přes webové stránky, telefonicky nebo e-mailem.
 • Objednávky zadané prostřednictvím webu lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Objednávky telefonicky nebo e-mailem je možné provádět pouze v hodinách uvedených na stránkách internetového obchodu.
 • Objednávka je platná, pokud Kupující správně vyplní celý objednávkový formulář a správně uvede kontaktní údaje, včetně přesné adresy, na kterou má být Zboží zasláno, dále telefonního čísla a e-mailové adresy.
 • Prodávající potvrzuje každé přijetí objednávky a správnost vyplněného formuláře kontaktováním kupujícího. Prodávající ověřuje údaje o každé objednávce kontaktováním kupujícího na jím uvedené kontaktní údaje. Pokud kupující zná, očekává nebo by měl očekávat překážky, které brání potvrzení objednávky prodávajícím, nemůže provést objednávku prostřednictvím internetového obchodu.
 • Kupující souhlasí s tím, že bude elektronicky vystavovat a zasílat na jím uvedenou e-mailovou adresu elektronický obraz fakturačních dokladů, zejména: faktury s DPH s přílohami, opravné faktury s DPH s přílohami a formuláře.Tento souhlas rovněž opravňuje prodávajícího k vystavování a zasílání faktur s DPH v elektronické podobě, v souladu s nařízením ministra financí ze dne 17.12.2010. o zasílání faktur v elektronické podobě, pravidla pro jejich uchovávání a způsob jejich zpřístupňování správci daně nebo orgánu daňové kontroly.
  Kupující si může vyžádat fakturu s DPH klasickou formou.
 • Kupující může při zadávání Objednávky dobrovolně souhlasit s umístěním osobních údajů do databáze Internetového obchodu Prodávajícího za účelem jejich zpracování v souvislosti s vyřízením Objednávky. V případě souhlasu má Kupující právo do svých údajů nahlédnout, opravit je a požadovat jejich odstranění. Osobní údaje kupujícího budou použity za účelem odeslání zboží kupujícímu a vyřízení případné reklamace zboží. V případě neexistence samostatných dohod budou osobní údaje kupujícího vymazány do 3 let od data zakoupení zboží.
 • Kupující může využít možnosti zapamatování svých údajů systémem za účelem usnadnění procesu zadávání další Objednávky. Za tímto účelem by měl kupující poskytnout přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro přístup k jeho účtu. Přihlašovacím jménem Zákazníka je jím uvedená e-mailová adresa. Heslo je řetězec znaků nastavený zákazníkem. Heslo Zákazníka není Prodávajícímu známo a Zákazník je povinen je uchovávat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob.
 • Doba zahájení objednávky se počítá od okamžiku platby na bankovní účet uvedený v potvrzení objednávky v případě platby bankovním převodem nebo okamžiku dokončení objednávky v případě platby bankovním převodem, kartou nebo výběrem možnosti “dobírka” a skládá se z:
  • doba přípravy zboží (příprava zboží, balení, expedice kurýra) činila:
   u zboží skladem do 10 pracovních dnů
   u zboží na zakázku – do 30 pracovních dnů
  • čas, kdy kurýr zásilku doručí – (od 24 do 48 hodin)
 • V případě produktu v Internetovém obchodě se zjevně předraženým nebo podhodnoceným produktem je Zákazník povinen před provedením objednávky potvrdit cenu produktu e-mailem nebo telefonicky .Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s odkazem na jednání pod vlivem chyby z důvodu zjevné tiskové chyby nebo technické vady v případě, že zákazník zadá objednávku bez ověření takové ceny.
 • Zboží prodávané k přepravě je baleno dle norem výrobce. V případě individuálního připojení na vyžádání kupuiciho, přičemž takové riziko (ohnutí, zlomení atd.) nese Zákazník.

§4 Cenu a datum dopravy zboží

 • Zboží je zasíláno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři nebo uvedenou telefonicky či e-mailem.
 • Zboží je doručováno kurýrní společností GLS. V některých případech je možné si zboží vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího. Prodávající se může dohodnout na odeslání zásilky jiným způsobem, který určí zákazník. O způsobu doručení nebo vyzvednutí zboží rozhoduje zákazník.
 • Prodávající na stránkách Obchodu informuje o přepravních společnostech, se kterými spolupracuje, nákladech na odeslání balíku, pravidlech pro poskytování služeb těmito společnostmi a předpokládaném termínu dodání.
 • Kupujícímu jsou účtovány náklady na dodání (přepravu) uvedené v ceníku dopravy.
 • Cena dopravy je 80 KČ v případě platby bankovním převodem na účet, “TrustPay”, a 130 KČ při platbě na dobírku,

§5 Platby

 • Ke každému prodanému zboží vystaví prodávající účtenku nebo osobní doklad o koupi (fakturu).
 • Za nákupy v obchodě můžete platit následujícími způsoby:
  • převodem na bankovní účet. Číslo účtu je zasláno e-mailem při dokončení objednávky a připravenosti k platbě. Na žádost Zákazníka je zaslána proforma faktura. Zboží je odesláno po připsání platby na účet. Platby by měly být provedeny až poté, co Obchod potvrdí nákup.
  • rychlým internetovým převodem “TrustPay”
  • dobírka – platba na dobírku
 • Kupující při zadávání objednávky zvolí jednu z výše uvedených možností. U některých druhů sortimentu si Prodávající vyhrazuje právo omezit způsob platby deaktivací vybraných platebních možností na webových stránkách, o čemž je kupující informován před uskutečněním nákupu.

§6 Příjem zboží

 • Zásilky se uskutečňují v rámci Evropské unie
 • Před vyzvednutím zásilky na poště nebo kurýrovi zkontrolujte, zda obal nebyl poškozen přepravou. Věnujte pozornost zejména stavu pásek nebo plomb nalepených na zásilce. Pokud obal zásilky jeví známky poškození nebo jsou porušené pečeti (pásky), zásilku nepřebírejte a sepište v přítomnosti kurýra škodní protokol a co nejdříve kontaktujte prodávajícího pro objasnění věci. Nezjištění jakýchkoliv nesrovnalostí v množství nebo kvalitě zásilky při převzetí může mít negativní dopad na výsledek zaruky.

§7 Odstoupení od smlouvy

 • Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu zasláním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu, například ve formě formuláře pro odstoupení od smlouvy. Toto právo je platné pouze po dobu 14 dnů od data dodání zboží. Ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je povinen vrátit věc podnikateli nebo ji předat osobě pověřené podnikatelem k jejímu vyzvednutí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, ledaže prodávající navrhl, aby by si věc vyzvedl sám. Pro dodržení termínu stačí zaslat zboží zpět před jeho uplynutím.
 • Lhůta 14 dnů počíná běžet u smlouvy, na základě které podnikatel vydá věc, přičemž je povinen převést její vlastnické právo – od okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce převezme věc, a v případě smlouvy, která:
  • zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
  • spočívá v pravidelném doručování věcí po stanovenou dobu – od převzetí první věci;
  • u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.
 • Zboží vrácené v tomto režimu bude akceptováno pouze v případě, že bude zasláno zpět zcela kompletní a samotný výrobek i příslušenství budou nepoškozené a neponesou stopy používání svědčící o jiném použití výrobku než pouze za účelem jeho kontroly.
 • Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá Zákazník v případě smluv týkajících se:
  • produkty s vlastnostmi specifikovanými Spotřebitelem (jednotlivé objednávky) v objednávce jím zadané nebo s jeho osobou úzce související. Těmito službami se Prodávající a Zákazník rozumí také produkty vyrobené pro Zákazníka podle jeho objednávky (výrobky speciálně připravené na přání Zákazníka). Výše uvedené neomezuje právo Zákazníka uplatňovat nároky vyplývající z vad dodaného produktu;
  • výrobky, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelně spojeny s jiným zbožím;
 • V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete vrácené zboží zpět na adresu sídla Prodávajícího.
 • Ke zpětné zásilce, pokud nebyla provedena dříve, musí být přiloženo písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy (např. ve formě níže uvedeného formuláře) a číslo účtu, na který má Internetový obchod vrátit peníze.
 • Prodávající vrátí kupujícímu peníze za uskutečněný nákup neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží účinné prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pokud Prodávající nenabídl, že si zboží od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud zboží neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
 • Spotřebitel je povinen nést pouze přímé náklady na vrácení věci, ledaže by je ponesl prodávající. Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 • Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prostřednictvím e-mailu obchod@potenza-shop.cz

§8 Reklamační řád

 • Na všechny produkty se vztahuje 24měsíční odpovědnost prodávajícího za nesoulad zboží se smlouvou (i podnikatel, který provádí nákup pro účely nesouvisející s podnikáním).
 • Reklamace na základě odpovědnosti prodávajícího za nesoulad zboží se smlouvou uplatňujte písemně na adresu prodejny spolu s reklamovaným zbožím.
 • V tomto případě je třeba reklamované zboží doručit osobně nebo zaslat na adresu Prodejny. Produkt je možné vrátit na náklady Prodávajícího na jeho adresu po předchozím telefonickém oznámení závady a odsouhlasení podrobností vrácení.
 • Reklamace je posuzována do 14 dnů. V případě opravy nebo výměny zboží za nové se tato lhůta může prodloužit o dobu potřebnou k odeslání produktu výrobci a jeho vrácení do Prodejny a následnému doručení Zákazníkovi.

§9 Záruka

 1. Tyto záruční podmínky upřesňují podmínky záruční ochrany zboží v případě, že je poskytována prodávajícím – Potenza Premium Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 6, 43-419 Zamarski, zapsána do registru podnikatelů vedeném Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego u čísla KRS: 0000935317, NIP 548-274-05-24, kapitál: PLN 15 000,00, e-mail obchod@potenza-shop.cz, telefonní číslo 781-048-899 (dále jen „prodávající“ nebo „ručitel“).
 2. Na obchodní platformě v internetovém obchodě může být poskytnuta záruka prodeje, výrobce nebo dovozce. Zboží se zárukou výrobce nebo dovozce, na které se nevztahují záruční podmínky prodávajícího a může být servisováno na místech autorizovaných výrobcem nebo dovozcem v souladu s převahou záručního listu platného výrobcem nebo dovozcem.
 3. Prohlášení o záruční ochraně produktu Prodejce umístí ji na doklad o koupi.
 4. Záruka platí na dobu uvedenou v dokladu o koupi.
 5. Záruka je platná pouze v Cesku a Polsku.
 6. V rámci záruky se výrobce zavazuje bezplatně odstranit fyzickou vadu (opravu) zboží. V případě, že se oprava ukáže jako nemožná nebo spojená s nadměrnými obtížemi nebo náklady, může výrobce navrhnout:
  1. výměnu zboží za stejné, a pokud to není možné, u zařízení s funkčními parametry ne horšími než vyměňovaný výrobek, nebo
  2. vrácení zaplacené ceny.
 7. Záruka se vztahuje na fyzické vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a které se projeví v průběhu záruční doby.
 8. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození laku a barevná stálost tkaniny houpací sítě při vystavení nadměrnému slunečnímu záření.
 9. Kupující ztrácí práva ze záruky v případě: mechanického poškození, provádění vlastních oprav, nepoužívání zboží k určenému účelu.
 10. Vady zboží zjištěné v záruční době, opravi vyrobce do 35 pracovních dnů ode dne uplatnění správné reklamace. Vzdy podle pravidel platných u výrobce a po doručení zboží výrobci.
 11. Uvedenou lhůtu lze prodloužit, maximálně však o 3 měsíce. K tomu může dojít v případě nemožnosti opravy nebo zjištění vady na servisie ručitela a nutnosti zaslání zboží výrobci, nutnosti objednání prvků nutných k provedení opravy. O prodloužení lhůty a o zaslání zboží výrobci bude ručitel kupujícího informovat.
 12. Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v návodu k obsluze nebo instalaci, které je kupující nebo jiný uživatel zboží povinen provést svépomocí a na vlastní náklady, např.: montaz, údržba.
 13. Díly, prvky zboží, zařízení vyměněné výrobcem v rámci záruky se stávají jeho majetkem.
 14. Kupující by měl vadu/poruchu/poškození zboží nahlásit do 14 dnů ode dne jejího zjištění pod hrozbou odmítnutí plnění povinností ze záruky ze strany ručitele.
 15. Kupující by si měl zboží pečlivě zkontrolovat a popsat typ vady/poškození a následně zaslat na obchod@potenza-shop.cz.
 16. Poškozené zboží spolu s přihláškou, kopií dokladu o koupi by měl kupující poskytnout:
  1. do místa, kde bylo zboží zakoupeno a s poskytnutím záruky, nebo
  2. kurýrem nebo osobně na adresu: Potenza Marek Bomba ul. Cieszyńska 6a 43-419 Zamarski. Kontakt : tel. č.+48 781-048-899. Neposílejte prosím originální dokumenty, protože nevrací se zaslané dokumenty.
 17. Zboží musí být doručeno čisté a kompletní.
 18. Zboží by mělo být vyzvednuto do 14 dnů od poinformování kupujícího o ukončení záručních činností ze strany ručitele. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě ručitele kupujícímu písemně stanoví dodatečnou 14denní lhůtu k vyzvednutí zboží ode dne doručení výzvy. Po neúčinném uplynutí dodatečné lhůty je prodávající oprávněn účtovat poplatek za mimosmluvní uskladnění zboží. Tento poplatek činí 5 % z aktuálně platné sazby v místě jeho uskladnění za každý 1 m2 skladové plochy zabrané zbožím. Poplatek se vypočítá úměrně k počtu dnů skladování zboží.
 19. Společně se zbožím obdrží Kupující doklad Potvrzení o převzetí zboží ze Záruční opravy, který je podkladem pro prodloužení záruční doby o dobu opravy a případné výměny zboží za nové.
 20. Pokud je zboží zasíláno zpět kupujícímu poštou nebo kurýrem, použijte prosím následující postup:
  1. po obdržení zásilky zkontrolujte její stav v přítomnosti kurýra. V případě zjištění poškození obalu zásilku za přítomnosti kurýra rozbalte a v případě poškození obsahu společně sepište příslušný protokol,
  2. pokud ne byly známky poškození obalu a zjištěno poškození zásilky po odjezdu kurýra, sepište škodní protokol obsahující: popis poškození, číslo přepravního listu, datum doručení; doručte zprávu místní pobočce kurýrní společnosti, která službu provedla, a zašlete kopii na adresu obchod@potenza-shop.cz
 21. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího, který je spotřebitelem podle ustanovení o záruce za vady prodávané věci.

§10 Zásady ochrany osobních údajů

 • Správcem databází osobních údajů poskytnutých. Zákazníky Internetového obchodu v souvislosti s nákupy je Prodávající.
 • Osobní údaje slouží k realizaci kupních smluv, proto mohou být předány subjektům odpovědným za doručení zakoupeného zboží zákazníkovi a v případě nákupu na splátky institucím připisujícím nákup. Zákazníci mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu a výmaz. Údaje jsou poskytovány dobrovolně a pouze za účelem plnění smlouvy.

§11 Závěrečná ustanovení

 • V záležitostech, na které se nevztahují tato nařízení, platí polské právo
 • Spory vzniklé z aplikace tohoto Řádu a v souvislosti s plněním smluv uzavřených mezi Obchodem a Zákazníky bude projednávat soud příslušný pro sídlo žalovaného v souladu s ustanoveními o majetkové a místní příslušnosti v souladu se zák. ze dne 17. listopadu 1964. Občanský soudní řád (Sbírka zákonů č. 43, pol. 296, ve znění pozdějších předpisů).
 • Spory lze řešit i mimosoudně. Mezi způsoby řešení takových sporů patří:
  • mediace – postupy, při kterých spotřebitel a podnikatel řeší spor za účasti zprostředkovatele. Důležité je, že tato osoba konflikt neřeší, ale pouze zprostředkovává jednání mezi stranami a pomáhá jim zvolit společné, oboustranně přijatelné řešení. Seznamy soudních mediátorů vedou okresní soudy.
  • rozhodčí řízení – způsob řešení sporu bez účasti soudu. Jeho kompetence přebírá nestranný specialista – rozhodce.
  • stížnostní komise – vytvořené společně nebo nezávisle sdruženími podnikatelů, hospodářskými institucemi nebo spotřebitelskými organizacemi. Jejich činnost vychází z ustanovení obecného práva nebo zásad samoregulace. Rozhodnutí Komise jsou obvykle nezávazná. Navzdory tomu je rozhodnutí významné pro pověst podnikatele.
  • Stálý spotřebitelský rozhodčí soud při zemském inspektorovi obchodní inspekce ve Varšavě.
  • Informace o tom, jak získat přístup k výše uvedenému. způsob a postupy řešení sporů naleznete na následující adrese: www.uokik.gov.pl, pod nadpisem: „Řešení spotřebitelských sporů“.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto Řádu s tím, že smlouvy uzavřené před změnou Řádu se řídí zněním Řádu platným v době zadání objednávky Zákazníkem.
 • Tyto předpisy jsou součástí kupní smlouvy uzavřené Obchodem a Zákazníkem.
 • Datum zveřejnění Pravidel: 01.02.2023

Opinie w sklepie internetowym

 • Zákazník Internetového obchodu má možnost dobrovolně a zdarma k vydání stanoviska k nákupům v Internetovém obchodě.Předmětem posudku může být i hodnocení, fotografie nebo recenze kupované věci produktu  v internetovém obchodě.
 • Po provedení nákupu v internetovém obchodě prodávající zašle zákazníkovi e-mail s žádostí o zpětnou vazbu a odkaz na online formulář umožnění jeho vydání – online formulář umožňuje poskytnout odpovědi na dotazy Prodávajícího ohledně nákupů, jejich hodnocení, doplnění vlastní popis názoru a fotografii zakoupeného produktu .Pokud zákazník nezanechá recenzi napoprvé, prodejce má právo zaslat žádost o zpětnou vazbu znovu.
 • Recenze může vydat pouze zákazník, který v prodejně nakoupil online.
 • Vydání recenze nesmí Zákazník využít k úkonům protiprávní, zejména jednání představující akt nekalé soutěže vůči Prodávajícímu, nebo jednání porušující osobnostní práva, vlastnická práva, duševního vlastnictví nebo jiných práv Prodávajícího nebo třetích osob.
 • Recenze lze vydat pouze k produktům skutečně zakoupeným v Obchodě Online prodejce. Je zakázáno uzavírat fiktivní smlouvy za účelem psaní recenzí. Autorem názoru nemůže být prodávající nebo jeho zaměstnanci bez ohledu na základ zaměstnání.
 • Vydané stanovisko/recenze může jeho autor kdykoli odstranit.

Doprava, dostupnost a platby.

 • Pravidla dopravy:
  • Zboží zakoupené v internetovém obchodě na adrese: www.potenza-shop.cz zasílámy přes kurýrní společnosti GLS.
  • Zboží může být po předchozí dohodě stran zasláno jinou společností.
  • Kupující využívající služeb kurýrní společnosti prohlašuje, že se seznámil s aktuálním Řádem pro poskytování služeb dostupným na stránkách gls.cz
  • Tímto Nařízením nejsou dotčena žádná práva spotřebitelů, v případě rozporu některého ustanovení těchto Nařízení s ustanoveními platného práva platí obecně závazná ustanovení.
  • Kupující prohlašuje, že předmětem jeho podnikání není přeprava zboží.
 • Cena dopravy:
  • Internetový obchod si účtuje poplatek pokrývající náklady na dopravu ve výši odpovídající informacím na produktové kartě. Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat cenu dopravy kalkulovanou automaticky internetovým obchodem – v případě rozměrných balíků (velký objem nebo váha), kdy na přání zákazníka v důsledku domluvy se zákazníkem bude zboží odesláno s větším počtem zásilek nebo v různých termínech, což automaticky, způsobem nezávislým na prodávajícím, zvyšuje cenu dopravy.
  • Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o důvodu změny ceny dopravy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nově stanovená sazba dopravného je vyšší než původně účtovaná a nesouhlasí s vyššími náklady na dopravu.
 • Čas doručení
  Doručení kurýrní společností zajišťujeme nejpozději do 72 hodin od data odeslání od prodávajícího.
 • Způsob balení
  Každý produkt, který opouští sklad, je pečlivě zabezpečen, aby se minimalizovalo riziko poškození. Při doručení zboží prosím pečlivě zkontrolujte balík s kurýrem a v případě poškození sepište protokol požadovaný kurýrní společností k uplatnění reklamace.
 • Datum realizaci objednávky
  Dodací lhůta se skládá z přípravy zboží (balení) a odbavení kurýrem, což je:

  • U zboží dostupného na skladě – do 7 pracovních dnů,
  • U zboží na zakázku – do 14 pracovních dnů.
  • Změny termínu dodání, z důvodů, za které Prodávající nenese odpovědnost, budou vždy provedeny po dohodě s Kupujícím s možností Kupujícího odstoupit od smlouvy, pokud se tento termín změní v jeho neprospěch.
  • Dodávka se uskuteční po uhrazení ceny a případného poplatku za doručení v souladu s Obchodním řádem.
 • Dostupnost zboží
  Naše společnost má velké množství zboží skladem, proto jsou produkty dostupné ihned, u některých produktů může být dle informací uvedených na stránce produktu delší dodací lhůta. Na dostupnost zboží se prosím informujte na e-mailové adrese obchod@potenza-shop.cz nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.
  Expedice zboží probíhá od pondělí do pátku.
  K času dokončení objednávky je třeba přičíst čas doručení kurýrem. Kurýr doručuje zásilku následující pracovní den ode dne odeslání zásilky, s výhradou změny termínu doručení kurýrem na základě výše uvedených pravidel pro poskytování kurýrních služeb.
  V případě nepřítomnosti zákazníka během doručování zásilky kurýr zanechá oznámení nebo kontaktuje kupujícího, aby se domluvil na opětovném doručení zásilky.
 • Osobní odběr
  Možnost osobního odběru objednaného zboží v našem sklade na ul. Cieszyńska 6a, 43-419 Zamarski, Polsko bez dalších nákladů. V tomto případě nás prosím předem informujte telefonicky nebo e-mailem, abychom produkt připravili k uvedení na trh v konkrétním čase. Výše uvedené je dáno vaším pohodlím a velkým počtem zákazníků, kteří jsou obslouženi najednou, což způsobuje pravidelné fronty při vydávání produktů.
@potenzahammocks

#instagram

Více fotek, tipů a novinek na našem oficiálním profilu @potenzahammocks
Košík
Registrovat

Ještě nemáte účet?

Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování vaší objednávky, poskytování služeb na celém webu a pro další účely popsané v našich Zásadách ochrany osobních údajů
Začněte psát, abyste viděli produkty, které hledáte.
Shop
0 Wishlist
0 Weby Cart
Můj účet